Day: January 11, 2022

การปลูกผักแบบไม่ใช้ดิน

การปลูกผักแบบไม่ใช้ดินปลูกอย่างไรการปลูกผักแบบไม่ใช้ดินปลูกอย่างไร

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของการปลูกผักแบบไม่ใช้ดินนั้นก็เป็นที่นิยมปลูกกันอย่างมากเลยเพราะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะช่วยทำให้เรานั้นดูแลได้ง่ายและที่สำคัญในการปลูกผักไร้ดินนั้นเราจะต้องปลูกผักให้ถูกวิธีด้วยและควรที่จะต้องมีความรู้ในระดับหนึ่งด้วยเพราะว่ายิ่งเรามีความรู้ในระดับหนึ่งแล้วนั้นก็จะทำให้การปลูกผักนั้นเป็นไปอย่างดีที่สุด                 การปลูกผักไม่ใช้ดินนั้นส่วนมากก็สามารถที่จะทำการปลูกพืชในน้ำได้โดยที่ผักจะต้องอยู่ในน้ำอยู่ตลอดเวลาด้วยและในน้ำจะมีแร่ธาตุที่สำคัญอยู่ด้วย พืชที่อยู่ในน้ำจะค่อยๆอาศัยรากดูดซึมเข้าไปเพื่อให้ผักได้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นด้วย นอกจากนี้จะมีการปลูกโดยเอารากหยั่งลงไปไม่ว่าจะเป็นในทราย กรวด ขี้เลื่อยโดยมีน้ำที่ผสมสารละลายแร่ธาตุเป็นสำคัญด้วยในการให้อาหารนั้นเอง                 พืชจะเจริญเติบโตได้โดยการมีแร่ธาตุที่เป็นอาหารแทนปุ๋ยนั้นเองจะใช้วิธีการพ่นทำให้เกิดสภาพหมอกบริเวณพืชนั้นแทนซึ่งแน่นอนว่าอันนี้ก็เป็นการเจริญเติบโตที่ดีอย่างมากเลยที่เราเองก็ควรที่จะต้องยิ่งให้ความสนใจและให้ความสำคัญเพราะอย่างน้อยจะช่วยทำให้เรานั้นยิ่งมีความสุขที่ได้ปลูกพืชแบบนี้อย่างประสบความสำเร็จที่สุดด้วย                 ทุกๆอย่างเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องยิ่งให้ความสนใจและใส่ใจมากๆด้วยจะยิ่งดีเพราะว่าในการที่พืชจะเจริญเติบโตนั้นเราจะต้องมีการรู้หลักและรู้วิธีด้วยเพื่อที่จะช่วยทำให้ผักได้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพอย่างที่สุด ดังนั้นเกษตรกรจึงจะต้องหาวิธีที่จะไม่ให้ผักโดนวัชพืชมารบกวนด้วย                 อย่างน้อยการปลูกพืชไร้ดินก็อาจจะไม่ค่อยเจอวัชพืชอยู่แล้วแต่พวกแมลงต่างๆที่มาทานผักนั้นเราก็จะต้องระวังอย่าให้มาทานผักของเราเพราะว่าอาจจะเกิดความเสียหายขึ้นได้ด้วย ส่วนมากผักที่สามารถที่จะปลูกแบบไร้ดินได้นั้นก็จะเป็นพวกผักออร์แกนิคเพราะผักเหล่านี้ส่วนมากจะปลอดสารพิษอยู่แล้วจึงทำให้ปลูกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วย                 สิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องยิ่งให้ความคำนึงถึงให้มากที่สุดด้วยเพราะยิ่งเรารู้จักที่จะให้ความคำนึงถึงในเรื่องของการเจริญเติบโตของพืชแล้วนั้นจะยิ่งดีอย่างมากเลยอย่างน้อยก็จะช่วยทำให้เราได้มีความสุขกับการที่เราได้ปลูกผักได้สำเร็จอย่างที่สุดด้วยเช่นกัน                 เรื่องของการปลูกผักแบบไม่ใช้ดินนั้นอาจจะเป็นเรื่องใหม่ของเกษตรกรแต่ถ้าหากทำได้นั้นเชื่อว่าจะเกิดแต่เรื่องที่ดีๆขึ้นอย่างแน่นอนเลย